HICKORY, NC, 26 czerwca 2012 r. Pracownicy działów IT wysoko cenią możliwość monitorowania i zbierania informacji dotyczących krytycznych parametrów, dzięki którym mogą zmaksymalizować wydajność sieci, którymi zarządzają.Chcąc zaspokoić tę potrzebę, CommScope, Inc., światowy lider branży rozwiązań infrastrukturalnych dla sieci komunikacyjnych opracował narzędzie SYSTIMAX® imVision™ Infrastructure Management.

Rozwiązanie imVision wykorzystujące nową internetową platformę imVision System Manager 7.0 oraz nowy sterownik imVision Controller oferuje menedżerom działów IT niespotykaną możliwość kontroli nad infrastrukturą fizyzcną sieci dzięki supernowoczesnym, inteligentnym panelom  SYSTIMAX iPatch®. Zarządzanie infrastrukturą z pomocą inteligentnych paneli i półek jest możliwe dzięki integracji  z rewolucyjnymi, dotykowymi sterownikami Vision Controller i oprogramowaniu imVision System Manager 7.0 .

Rozwiązanie imVision daje pracownikom działów IT m.in. dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o łączach podczas wprowadzania zmian w infrastrukturze sieci, wykorzystując wyjątkową funkcję „układaj i śledź” połączoną z wizualizacją. Administratorzy i menedżerowie działów IT zyskują narzędzie, dzięki któremu mogą z jednego miejsca nawet globalnie poprawić szybkość i jakość łączności pomiędzy urządzeniami sieciowymi: komputerami, serwerami, punktami dostępu do sieci bezprzewodowej, telefonami i kamerami IP, drukarkami i przełącznikami sieciowymi oraz PDU.

Wdrażanie inteligentnej infrastruktury sieci staje się coraz powszechniejsze, ponieważ menedżerom zależy na szybkiej i łatwej kontroli nad pewnymi aspektami sieci: bezpieczeństwem, wydajnością i zarządzaniem energetycznym — powiedział George Brooks, v-ce prezes, Enterprise Product Line Management, CommScope.— Firma CommScope, jako zaufany doradca, oferuje menedżerom działów IT kompletne rozwiązanie umożliwiające wgląd w czasie rzeczywistym w pracę nawet globalnej, łatwej w zarządzaniu i rozwojowej infrastruktury.

Nowy sterownik imVision oferuje niespotykaną funkcjonalność, dzięki której mamy dostęp na wyciągniecie ręki do każdego połączenia. Oprogramowanie imVision System Manager umożliwia podgląd, monitorowanie i sterowanie całą fizyczną siecią z jednego miejsca. Natomiast rozwiązanie imVision poprawia sprawność operacyjną, zapewnia większe bezpieczeństwo sieciowe, ułatwia zarządzanie zmianami i śledzenie położenia podłączonych urządzeń.

— To, co kiedyś obejmowało zautomatyzowaną administrację przyłączy oraz nadzorowanie i zarządzanie w czasie rzeczywistym połączeń fizycznych, stało się rozwiązaniem całościowym oferującym liczne usługi, które zostały zintegrowane ze strukturą sieci IT — dodał Brooks. — Wgląd w tę fizyczną warstwę sieci umożliwia pracownikom zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz szybką eliminację „martwych punktów”, a także błyskawiczne lokalizowanie usterek i monitorowanie wszelkich zmian w sieci.

Rozwiązanie imVisionw zakresie zarządzania infrastrukturą odgrywa istotną rolę jako część strategii CommScope’s Living Infrastructure, którego założeniem jest projektowanie i wdrażanie przez Klientów własnych rozwiązań infrastruktury. Dzięki imVision klienci mogą wprowadzać inteligentne rozwiązania do infrastruktury, rozwijając swoje platformy z myślą o przyszłości.

 —KONIEC—

SYSTIMAX i iPatch są zarejestrowanymi znakami towarowymi. imVision jest znakiem towarowym firmy CommScope, Inc.

CommScope — informacje

Firma CommScope (www.commscope.com) dostarcza swoje rozwiązania do praktycznie wszystkich rozwiązań komunikacyjnych na świecie. Tworzymy infrastrukturę, która, pomimo zmieniającego się świata, łączy ludzi i technologie.W naszym portfolio znajdują się rozwiązania z zakresu najbardziej krytycznej infrastruktury, dzięki którym nasi Klienci mogą tworzyć wysokowydajne sieci przewodowe i bezprzewodowe. Pomimo ogromnych zmian technologicznych nasz cel pozostaje niezmieniony: aby pomagać Klientom tworzyć, rozwijać, projektować i budować — szybciej i lepiej. Nigdy nie przestaniemy tworzyć najlepszych rozwiązań dla biznesu, domu czy podróży.

Kontakt prasowy:

Joseph P. Depa III, CommScope
+1 828-431-9803 or publicrelations@commscope.com

 Kontakt w sprawach finansowych:

Phil Armstrong, CommScope
+1 828-323-4848

 Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia prognozujące, które są oparte na przekonaniach i informacjach obecnie dostępnych zarządowi oraz szeregu założeń dotyczących przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia prognozujące nie są gwarancją osiągnięć i stanowią przedmiot wielu niepewności i innych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań. Oferując takie stwierdzenia, firma zaznacza, że nie zamierza podejmować żadnych zobowiązań do ich uaktualniania w związku z przyszłymi wydarzeniami, uzyskaniem nowych informacji itp.

Contact Us